Политика за поверителност на данните

Ние в Мебелно студио Мериан прилагаме стриктна политика за поверителност за да гарантираме, че всички данни, които ни предоставяте се обработват по правилния начин и в съответствие със законодателството за защита на личните данни.

Какви лични данни събираме

Когато използвате нашата уеб страница, може да събираме определена информация, включително Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка, адрес за плащане и други подобни данни.

Как използваме Вашите лични данни

Всички събрани от нас лични данни се използват само за обработка на вашите поръчки, изпращане на съобщения за нашите продукти и услуги и за подобряване на нашите маркетингови и рекламни дейности.

Съхранение и защита на личните данни

Всички събрани от нас лични данни се съхраняват на защитени сървъри, като се прилагат подходящи мерки за защита на вашата лична информация от неоторизиран достъп и злоупотреби.

Споделяне на лични данни

Ние никога не споделяме Вашите лични данни с трети страни, освен ако това е необходимо за изпълнение на Вашата поръчка или ако сме задължени да го направим по закон.

Права на потребителите

Като потребител на нашата уеб страница, имате право да поискате копие на Вашите лични данни, да поискате корекция или изтриване на грешни или непълни данни и да оттеглите съгласието си за обработката на данни по всяко време.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно нашата политика за поверителност на данните, моля свържете се с нас чрез имейл или телефон.