Политика за поверителност на данните

Ние в Мебелно студио Мериан прилагаме стриктна политика за поверителност за да гарантираме, че всички данни, които ни предоставяте се обработват по правилния начин и в съответствие със законодателството за защита на личните данни.

Какви лични данни събираме:

Когато използвате нашата уеб страница, може да събираме определена информация, включително Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка, адрес за плащане и други подобни данни.

Как използваме Вашите лични данни:

Всички събрани от нас лични данни се използват само за обработка на вашите поръчки, изпращане на съобщения за нашите продукти и услуги и за подобряване на нашите маркетингови и рекламни дейности.

Съхранение и защита на личните данни:

Всички събрани от нас лични данни се съхраняват на защитени сървъри, като се прилагат подходящи мерки за защита на Вашата лична информация от неоторизиран достъп и злоупотреби.

Споделяне на лични данни:

Ние никога не споделяме Вашите лични данни с трети страни, освен ако това е необходимо за изпълнение на Вашата поръчка или ако сме задължени да го направим по закон.

Права на потребителите:

Като потребител на нашата уеб страница, имате право да поискате копие на Вашите лични данни, да поискате корекция или изтриване на грешни или непълни данни и да оттеглите съгласието си за обработката на данни по всяко време.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно нашата политика за поверителност на данните, моля свържете се с нас чрез имейл или телефон.